logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2008
Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie - archeologiczne badania ratownicze na obwodnicy miasta, prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin. Badania prowadziło Konsorcjum Archeologiczne w składzie: Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Alina Jaszewska (Lider Konsorcjum), Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, Muzeum w Stargardzie Szczecińskim, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prace rozpoczęto w listopadzie 2007 roku, zakończono w październiku 2008 roku (teren), opracowanie wyników badań do września 2009 roku. Ogółem przebadano 13 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni 1998,87 ara:
Kunowo, stan. 31 (AZP 33-09/147), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 145,52 ara
Kunowo, stan. 30 (AZP 33-09/146), gm. Kobylanka, powierzchnia przebadana 72,86 ara
Kunowo, stan. 4 (AZP 32-09/151), gm. Kobylanka, przebadana powierzchnia 472,40 ara. W wyniku badań zarejestrowano osadę i cmentarzysko ludności kultury wielbarskiej.
Kunowo, stan. 35 (AZP 32-09/155), gm. Kobylanka, przebadana powierzchnia 10 arów
Witkowo, stan. 42 (AZP 33-10/23). Gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 299,90 ara
Stargard Szczeciński, stan. 145 (AZP 33-10/25), gm. loco, powierzchnia przebadana 13,40 ara
Witkowo, stan. 29 (AZP 33-10/49), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 14,75 ara
Witkowo, stan. 22 (AZP 33-10/41), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 84,36 ara
Święte, stan. 7 (AZP 33-10/96), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 190,20 ara
Święte, stan. 8 (AZP 33-10/97), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 390,45 ara
Święte, stan. 6 (AZP 33-10/95), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 60,64 ara
Święte, stan. 22 (AZP 33-10/128), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 91,49 ara
Święte, stan. 10 (AZP 33-10/99), gm. Stargard Szczeciński, powierzchnia przebadana 152,90. W wyniku badań zarejestrowano osadę (ze strefą produkcyjną) datowaną od okresu przedrzymskiego (lateńskiego) do późnego okresu wpływów rzymskich, kulturowo związaną ze schyłkowymi fazami rozwoju kultury jastorfskiej po wpływy kultury wielbarskiej.

Gryżyce, stan. 1 (AZP 67-12/12), gm. Żagań, woj. lubuskie - nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi związanymi z budową kopalni kruszywa Żagań - Miodnica (działki nr 9/1 i 11). Wynikiem nadzoru było wykonanie archeologicznych badań ratowniczych na osadzie ludności kultury łużyckiej (grupy białowickiej) z okresu halsztackiego, na powierzchni 351,6 ara. Na zlecenie LAFARGE KRUSZYWA I BETON Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa.

Żary, stan. 4 (miasto) (AZP 68-10/25), ul. Domańskiego 2, działka nr 85/15, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową i rozbudową budynków szpitalnych. W wyniku badań zarejestrowano pozostałości zabudowy nowożytnej. Teren zniszczony w 2 połowie XX w. przez prace niwelacyjne. Na zlecenie 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią, SPZOZ, ul. Domańskiego 2, 68-200 Żary.

Żagań, stan. 42 (miasto) (AZP 68-12/30), ul. Asnyka, działka nr 1959/9, woj. lubuskie - nadzory archeologiczne nad odhumusowaniem terenu pod budowę hali Zakładów Powlekania Elementów Metalowych Kietzmann. Na zlecenie KIETZMANN Coatings Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań. Także nadzory nad budową sieci wodociągowej na zlecenie Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 44, 68-100 Żagań.

Wschowa, woj. lubuskie - badania archeologiczne związane z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 278 w ul. Głogowskiej, Moniuszki, Obrońców Warszawy i Konradowskiej. Zarejestrowano relikty zabudowy późnośredniowiecznej i nowożytnej. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.

Zielona Góra, stan. 18 (miasto) (AZP 62-14/31), ul. Wandy 29, działka nr 261/61 - wyprzedzające badania archeologiczne związane z rozbudową żłobka miejskiego. Zarejestrowano relikty zabudowy nowożytnej. Na zlecenie Urzędu Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra.

Świebodzin, stan. 2 (miasto) (AZP 55-14/2) - wyprzedzające badania archeologiczno - architektonicznych związanych z planowaną budową kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicy 30 Stycznia i w fosie miejskiej pomiędzy ul. Okrężną i Wałową. W wyniku badań zarejestrowano relikty murów stanowiących pozostałości bramy i murów miejskich, zlokalizowane w obrębie przejazdu nad fosą miejską. Na zlecenie Gminy Świebodzin, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin.

Żagań, stan. 106 (AZP 68-12/147), woj. lubuskie - stanowisko odkryte podczas pełnienia nadzoru archeologicznego związanego z budową budynku Straży Pożarnej i zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Nowogródzkiej - Górnej, działki nr 1017, 1207/9, 1211/6, 1211/7, 1211/11. Jest to osada ludności kultury łużyckiej (grupy białowickiej) z okresu halsztackiego. Nadzór archeologiczny na zlecenie Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o., ul. Chopina 11/13, 65-031 Zielona Góra; badania archeologiczne na zlecenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu, ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań.

Zielona Góra, stan. 18 (miasto) (AZP 62-14/31), ul. Rynek 2, działka nr 380, woj. lubuskie - badania archeologiczne związane z rozbudową budynku mieszkalno - usługowego. Zarejestrowano relikty zabudowy nowożytnej. Na zlecenie inwestora prywatnego.

Żagań, stan. 29 (miasto) (AZP 69-12/12), ul. Wojska Polskiego 1, działka nr 911, woj. lubuskie - badania archeologiczne związane z budową boiska wraz z zapleczem. Na zlecenie Gminy Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, działka nr 163, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny związany z budową boiska wielofunkcyjnego. Na zlecenie EXCELSO Wiesław Kraszewski, ul. Daszyńskiego 38, 69-108 Cybinka.

Kożuchów, stan. 5 (miasto) (AZP 66-15/7), ul. Rynek/Legnicka, pow. nowosolski, woj. lubuskie, działki nr 394/4, 394/3, 394/11, 717 - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową budynków usługowo - mieszkalnych. Zarejestrowano relikty zabudowy średniowiecznej (zabudowa kamienna), późnośredniowiecznej i nowożytnej oraz ślady osadnictwa ludności kultury łużyckiej. Na zlecenie inwestorów prywatnych.

Babimost, pow. zielonogórski, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową obwodnicy Babimostu. Na zlecenie Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński, ul. Sorbska 10, 65-220 Zielona Góra

 
corner   corner
 
space space space