logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

Wykonujemy prace archeologiczne na zlecenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządów na stanowiskach archeologicznych zagrożonych zniszczeniem na skutek robót budowlanych i ziemnych, takich jak: budowa domów, dróg, różnorodnych inwestycji liniowych, melioracji, eksploatacji złóż, nasadzeń leśnych, a także na stanowiskach niszczonych w wyniku prac rolnych i erozyjnych. Zapewniamy kompleksową obsługę archeologiczną, także związaną z pomocą w sprawach formalnych.

Zapewniamy Państwu wykonanie usług archeologicznych w zakresie:
strzalka kwerendy archiwalnej
strzalka archeologicznych, rozpoznawczych badań powierzchniowych
strzalka archeologicznych badań sondażowych, wyprzedzających i ratowniczych (ratunkowych)
strzalka badań archeologiczno - architektonicznych
strzalka nadzorów archeologicznych podczas prac ziemnych
strzalka opracowań wyników badań archeologicznych
strzalka ekshumacji szczątków ludzkich

Posiadamy wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia do wykonywania w/w prac.
Nasza działalność podlega podstawowej stawce VAT (23%), sklasyfikowana według PKD 2004: 92.52.B Ochrona zabytków; według PKD 2007: 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

 
corner   corner
 
space space space