logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska mgr Alina Jaszewska to niezależna firma, działająca na rynku od 4 stycznia 1999 roku. Do 2005 roku siedzibą PAK było miasto Żary w województwie lubuskim. Obecnie siedziba mieści się w Zielonej Górze. PAK zatrudnia doświadczonych pracowników, posiadających kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji oferowanych usług. W chwili obecnej w firmie pracuje 9 osób, w tym 8 archeologów. Dotychczas, jako bezpośredni wykonawcy, prowadziliśmy badania archeologiczne na ponad 200 stanowiskach archeologicznych, o łącznej powierzchni ponad 10000 arów. Posiadamy duże doświadczenie w badaniach wykopaliskowych szerokopłaszczyznowych (inwestycje drogowe i przemysłowe) oraz w badaniach miejskich (wyprzedzających inwestycję, sondażowych oraz tzw. nadzorach archeologicznych). Prowadzimy badania na terenie całej Polski, lecz głównym obszarem naszej działalności są województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.
Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich Oddział Lubuski, Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy oraz z Fundacją Archeologiczną z Zielonej Góry.
Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych, oraz Lubuskiej Izby Budownictwa.

 
corner   corner
 
space space space