logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2007
Zielona Góra, stan. 18 (AZP 62-14/31), ul. Św. Jadwigi, działka nr 316/42, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne zwiane z budową budynku usługowo - mieszkalnego. Zarejestrowano relikty zabudowy późnośredniowiecznej. Na zlecenie inwestora prywatnego.

Świebodzin, stan. 2 (AZP 55-14/2), ul. Kilińskiego 3, działka nr 308/2, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową budynku usługowego. Zarejestrowano relikty nawarstwień średniowiecznych i nowożytnych. Na zlecenie inwestora prywatnego.

Żary, stan. 4 (AZP 68-10/25), ul. Bolesława Chrobrego 37, działka 233/1, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczno - architektoniczne związane z budową budynku usługowo - mieszkalnego. Zarejestrowano relikty zabudowy późnośredniowiecznej i nowożytnej. Na zlecenie HB INVESTMENT Sp. z o.o., ul Nowy Świat 8, 72-300 Gryfice.

Żagań, archeologiczne badania sondażowe związane z budową ścieżek rowerowych na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Żaganiu, w miejscach ustalonego przebiegu ścieżek historycznych w celu określenia szerokości, konstrukcji i materiałów użytych przy ich budowie, a także rozpoznania dawnej infrastruktury związanej z drogami - obrzeża, kamienne odwodnienia itp. Na zlecenie Gminy Żagań o statusie miejskim, Plac Słowiański 17, 68-100 Żagań.

Kargowa, pow. zielonogórski, woj. lubuskie - badania powierzchniowo - sondażowe na długości 7+500 km przed planowaną budową obwodnicy miejscowości Kargowa. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.

Łęknica, pow. żarski, woj. lubuskie - badania powierzchniowo - sondażowe na długości 3+430 km przed planowaną budową obwodnicy miejscowości Łęknica. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.

Szprotawka, pow. żagański, woj. lubuskie- badania powierzchniowo - sondażowe na długości 2+328 km przed planowaną budową obwodnicy miejscowości Szprotawka. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.

Dzietrzychowice, gm. Żagań, woj. lubuskie - nadzory archeologiczne nad pracami ziemnymi związanymi z budową kanalizacji deszczowej mającej na celu osuszenie fundamentów kościoła p.w. Jana Chrzciciela. W trakcie prac wyeksplorowano pochówki z cmentarza przykościelnego z XIX - XX w. Szkielety i fragmenty szkieletów pochowano we wspólnej mogile na terenie przykościelnym. Na zlecenie Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Jana Chrzciciela, Dzietrzychowice 32, 68-111 Miodnica.

Zielona Góra, ul. Chopina, działka nr 38/1, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową budynku mieszkalno - biurowo - handlowo - usługowego. Zarejestrowano pozostałości ściany budynku nowożytnego wzdłuż ul. Kupieckiej. Na zlecenie INVEST NIERUCHOMOŚCI s.c., ul. Żeromskiego 17, 65-001 Zielona Góra.

Świebodzin, stan. 1 (AZP 55-14/1 miasto - zamek), ul. Szpitalna, działka nr 291/5, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową bloku operacyjnego. Wzdłuż ulicy Szpitalnej zarejestrowano mur wykorzystujący w wątku materiał ze starszych założeń, będący jednak pozostałością nowożytnego założenia, nie mający związku z ciągiem późnośredniowiecznych obwarowań miejskich. Poza reliktami zabudowy nowożytnej zarejestrowano relikty osady ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich. Na zlecenie Lubuskiego Ośrodka Rehabilitacyjno - Ortopedycznego im. Dr Lecha Wierusza SP ZOZ w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin.

Kożuchów, stan. 5 (miasto) (AZP 66-15/7), ul. Rynek, działka nr 494/2 i 494/3 - badania sondażowe na pograniczu działek nr 394/2 i 394/3 położonych w północnej części wschodniej pierzei rynku, w celu potwierdzenia lub wykluczenia zastosowanego podziału działek i ustalenia pierwotnej granicy zabudowy. Na zlecenie Gminy Kożuchów, Rynek 1 A, 67-120 Kożuchów.

Bolków, pow. jaworski, woj. dolnośląskie - badania powierzchniowo - sondażowe na trasie projektowanej budowy obwodnicy miasta Bolkowa na kierunku Wrocław - Bolków - Jelenia Góra w ciągu dróg krajowych nr 3 i 5. Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław.

 
corner   corner
 
space space space