logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2005
Autostrada A-18 Olszyna - Golnice, nitka południowa, woj. lubuskie (50 km) i dolnośląskie (20 km) - archeologiczne badania ratownicze prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze. Badania prowadziło Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne w składzie: Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Alina Jaszewska (Lider Konsorcjum), Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prace rozpoczęto w lipcu 2005 roku, zakończono w grudniu 2006 roku (teren) i maju 2008 roku (opracowania). Ogółem przebadano 35 stanowiskach archeologicznych o łącznej powierzchni 1473,24 ara:
Kałki, stan. 8 (AZP 67-07/23), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 6,25 ara
Kałki, stan. 9 (AZP 67-07/24), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 14,3 ara
Kałki, stan. 11 (AZP 67-07/26), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 35,5 ara
Kałki, stan. 12 AZP (68-07/70), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 12,5 ara
Jagłowice, stan. 1 (AZP 67-07/21), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 186,5 ara
Jagłowice, stan. 7 (AZP 67-07/74), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 36,85 ara
Królów, stan. 1 (AZP 68-08/36), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 7,6 ara
Królów, stan. 2 (AZP 68-08/37), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 8,65 ara
Chudzowice, stan. 6 (AZP 68-08/76), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 13,5 ara
Suchleb, stan. 7 (AZP 68-09/32), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 3,5 ara
Rościce, stan. 9 (AZP 69-09/57), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 89,5 ara
Rościce, stan. 11 (AZP 69-09/60), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 4,00 ary
Bogumiłów, stan. 8 (AZP 69-09/58), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 24,55 ara
Drozdów, stan. 4 (AZP 70-10/25), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 13,15 ara
Drozdów, stan. 5 (AZP 69-10/15), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 43,2 ara
Drozdów, stan. 6 (AZP 69-10/16), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 3,75 ara
Drozdów, stan. 7 (AZP 69-10/17), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 17,5 ara
Drozdów, stan. 8 AZP (69-10/14), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 40,6 ara
Mirostowice Górne, stan. 4 (AZP 70-10/26), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 14,85 ara
Witoszyn Górny, stan. 3 AZP (70-10/27), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 14,2 ara
Witoszyn Górny, stan. 4 (AZP 70-10/28), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 12,25 ara
Lubieszów, stan. 1 (AZP 70-10/30), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 28,5 ara
Lubieszów, stan. 2 (AZP 70-10/31), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 39,0 ara
Lubieszów, stan. 3 (AZP 70-10/32), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 26,25 ara
Lubieszów, stan. 5 (AZP 70-11/63), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 40,0 ara
Konin Żagański, stan. 35 (AZP 70-11/64), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 24,45 ara
Iłowa, stan. 22 (AZP 70-11/13), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 46,65 ara
Czerna, stan. 11 (AZP 70-11/65), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 508,75 ara
Czerna, stan. 12 (AZP 70-11/66), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 34,25 ara
Łozy, stan. 1 (AZP 72-12/1), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 6,4 ara
Świętoszów, stan. 1 (AZP 72-13/1), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 2,44 ara
Luboszów, stan. 1 (AZP 72-13/3), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 56,5 ara
Luboszów, stan. 2 (AZP 72-13/4), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 17,0 ara
Parkoszów, stan. 1 (AZP 74-15/1), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 22,0 ara
Golnice stan. 6 (AZP 7 pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 390,39 ara

Dzietrzychowice, pow. żagański, woj. lubuskie - badania sondażowe i nadzory związane z pracami ziemnymi przy odbudowie wieży rycerskiej w Dzietrzychowicach. Na zlecenie inwestora prywatnego.

Sulechów, stan. 24 (AZP 59-15/40), ul. Brama Piastowska, działka nr 177/17, pow. zielonogórski, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową budynku mieszkalno - usługowego. Zarejestrowano relikty zabudowy średniowiecznej. Na zlecenie inwestora prywatnego.

Kocin, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Kocin, na odcinku Stara Kopernia - Kocin na długości 2 km. Na zlecenie Urzędu Gminy, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Nieradza, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Nieradza, na odcinku Stara Kopernia - Nieradza na długości 2,5 km. Na zlecenie Urzędu Gminy, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Łozy, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi zwianymi z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Łozy, na odcinku od stacji uzdatniania wody w Świętoszowie do miejscowości Łozy wraz z przysiółkami Luboszów i Krzaki, na długości ponad 8 km. Na zlecenie Urzędu Gminy, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Dybów, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi zwianymi z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Dybów, na długości 3 km. Na zlecenie Urzędu Gminy, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

Lubsko, pow. żarski, woj. lubuskie - uzupełniające badania powierzchniowe na trasie planowanej obwodnicy miasta Lubsko - etap I. Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich, Aleja Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra.

 
corner   corner
 
space space space