logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2004
Autostrada A-18 Olszyna - Golnice, nitka północna, woj. lubuskie (50 km) i dolnośląskie (20 km) - archeologiczne badania ratownicze prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Badania prowadziło Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne w składzie: Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Alina Jaszewska (Lider Konsorcjum), Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prace rozpoczęto w listopadzie 2003 roku, zakończono w styczniu 2005 roku (teren) i lipcu 2006 roku (opracowania). Ogółem przebadano 30 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni 1358,95 ara:
Kałki, stan. 8 (AZP 67-07/23), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 6,25 ara
Kałki, stan. 9 (AZP 67-07/24), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 14,3 ara
Jagłowice, stan. 5 (AZP 67-07/71), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 19,4 ara
Jagłowice, stan. 1 (AZP 67-07/21), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 186,5 ara
Jagłowice, stan. 6 (AZP 67-07/73), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 4,0 ara
Jagłowice, stan. 7 (AZP 67-07/74), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 36,85 ara
Królów, stan. 1 (AZP 68-08/36), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 7,6 ara
Królów, stan. 2 (AZP 68-08/37), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 8,65 ara
Chudzowice, stan. 6 (AZP 68-08/76), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 13,5 ara
Suchleb, stan. 7 (AZP 68-09/32), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 3,5 ara
Rościce, stan. 9 (AZP 69-09/57), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 89,5 ara
Bogumiłów, stan. 8 (AZP 69-09/58), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 24,55 ara
Rościce, stan. 10 (AZP 69-09/59), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 2,5 ara
Drozdów, stan. 3 (AZP 69-10/13), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 5,0 ara
Drozdów, stan. 4 (AZP 70-10/25), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 13,15 ara
Mirostowice Górne, stan. 4 (AZP 70-10/26), pow. żarski, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 14,85 ara
Witoszyn Górny, stan. 4 (AZP 70-10/28), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 12,25 ara
Lubieszów, stan. 1 (AZP 70-10/30), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 28,5 ara
Lubieszów, stan. 2 (AZP 70-10/31), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 39,0 ara
Lubieszów, stan. 6 (AZP 70-10/23), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 64,25 ara
Lubieszów, stan. 3 (AZP 70-10/32), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 26,25 ara
Lubieszów, stan. 5 (AZP 70-11/63), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 40,0 ara
Konin Żagański, stan. 35 (AZP 70-11/64), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 24,45 ara
Iłowa, stan. 22 (AZP 70-11/13), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 46,65 ara
Czerna, stan. 11 (AZP 70-11/65), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 508,75 ara
Czerna, stan. 12 (AZP 70-11/66), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 34,25 ara
Łozy, stan. 1 (AZP 72-12/1), pow. żagański, woj. lubuskie - przebadano powierzchnię 6,4 ara
Świętoszów, stan. 2 (AZP 72-13/2), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 4,5 ara
Luboszów, stan. 1 (AZP 72-13/3), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 56,5 ara
Luboszów, stan. 2 (AZP 72-13/4), pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie - przebadano powierzchnię 17,0 ara

Obwodnica miasta Żary, etap III, woj. lubuskie - archeologiczne badania ratownicze prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. Prace prowadzono na stanowisku archeologicznym Żary nr 19 (AZP 68-11/44) na powierzchni około 50 arów. W wyniku badań zarejestrowano relikty osady ludności grupy biało wickiej kultury łużyckiej z okresu halsztackiego oraz ślady użytkowania w czasach nowożytnych.

Skwierzyna, ul. Międzyrzecka, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi zwianymi z przebudową stacji paliw na działkach nr 76/1, 69 i 70/3, na zlecenie PKN ORLEN, Regionalne Biuro Inwestycji i Remontów w Szczecinie.

Żary, ul. Osadników Wojskowych, działka nr 368/1, woj. lubuskie; wyprzedzające badania archeologiczne związane z rozbudową budynku Urzędu Skarbowego w Żarach; powierzchnia badań - 7 arów. Badania prowadzono od października 2004 roku do marca 2005 roku. Zarejestrowano relikty zabudowy drewnianej z okresu średniowiecza oraz nawarstwienia związane z murowaną zabudową mieszkalną z okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Na zlecenie Zakładu Ogólnobudowlanego "HYDROBIEL" w Żarach.

Obwodnica Sulechowa, pow. zielonogórski, woj. lubuskie - archeologiczne badania ratownicze prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Badania prowadziło Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne w składzie: Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Alina Jaszewska (Lider Konsorcjum), Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prace rozpoczęto w grudniu 2004 roku, zakończono na początku lipca 2005 roku (teren) i w sierpniu 2006 roku (opracowania). Ogółem przebadano 7 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni 538,5 ara:
Sulechów, stan. 25 (AZP 59-15/41), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 9,5 ara
Sulechów, stan. 26 (AZP 59-15/42), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 14 arów
Sulechów, stan. 27 (AZP 59-15/43), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 19 arów
Sulechów, stan. 10 (AZP 59-15/8), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 119,1 ara
Sulechów, stan. 28 (AZP 59-15/44), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 28,35 ara
Sulechów, stan. 14 (AZP 59-15/12), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 139,5 ara
Sulechów, stan. 29 (AZP 59-15/45), pow. zielonogórski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 209,05 ara

Obwodnica Nowej Soli, woj. lubuskie - archeologiczne badania ratownicze prowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul Żelazna 59, 00-848 Warszawa. Badania prowadziło Lubuskie Konsorcjum Archeologiczne w składzie: Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska Alina Jaszewska (Lider Konsorcjum), Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski. Prace rozpoczęto w listopadzie 2003 roku, zakończono w listopadzie 2005 roku (teren) i w listopadzie 2006 roku (opracowania). Ogółem przebadano 10 stanowisk archeologicznych o łącznej powierzchni 1524,09 ara:
Niedoradz, stan. 2 (AZP 63-15/24), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 203,19 ara
Niedoradz, stan. 4 (AZP 63-15/26), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 133,19 ara
Niedoradz, stan. 14 (AZP 63-15/36), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 370,34 ara
Rudno, stan. 4 (AZP 65-16/60), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 300,69 ara
Niedoradz, stan. 3 (AZP 63-15/25), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 68,25 ara
Niedoradz, stan. 6 (AZP 63-15/28), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 221,65 ara
Nowa Sól, stan. 36 (AZP 65-16/59), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 91,33 ara
Zakęcie, stan. 5 (AZP 64-16/15), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 82,21 ara
Zakęcie, stan. 1 (AZP 64-16/37), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 42,54 ara
Ługowo, stan. 6 (AZP 63-15/61), pow. nowosolski, woj. lubuskie; przebadana powierzchnia 10,7 ara

 
corner   corner
 
space space space