logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2003
Żary, ul. Podwale 16, gm. loco, pow. żarski, woj. lubuskie - nadzór i badania archeologiczne na działce nr 395/7 (budowa Sali gimnastycznej).
Żary, gm. loco, pow. żarski, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową sieci kanalizacyjnej na obszarze Starego Miasta w Żarach, na zlecenie Gminy Miejskiej Żary, ul. Rynek 1 - 5, 68-200 Żary.

Obwodnica miasta Międzyrzecz, gm. loco, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie - w ramach Konsorcjum z Muzeum w Międzyrzeczu, ul Podzamcze 2, 66-300 Międzyrzecz (Lider PAK); wyprzedzające badania archeologiczne wraz z opracowaniem wyników badań na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. Prace zakończono w lipcu 2004 roku. Badania archeologiczne prowadzono na 15 stanowiskach archeologicznych:
Międzyrzecz, stan. 108 (AZP 51-15/125)
Międzyrzecz, stan. 78 (AZP 51-15/2) - badania wykonano na powierzchni 35,5 ara; zarejestrowano ślady obozowiska z okresu neolitu ludności kultury pucharów lejkowatych, osadę ludności kultury łużyckiej ze schyłkowych faz epoki brązu i okresu halsztackiego, ślady osadnictwa z okresu przedrzymskiego, osadę z okresu wczesnego średniowiecza oraz z okresu późnego średniowiecza i nowożytności.
Święty Wojciech, stan. 16 (AZP 51-15/126) - badania wykonane przez Pracownię Archeologiczną Zamku Książąt Pomorskich, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin;
Święty Wojciech, stan. 17 (AZP 51-15/127)
Święty Wojciech, stan. 18 (AZP 51-15/128)
Międzyrzecz, stan. 8 (AZP 51-15/9) - badania wykonane przez Muzeum w Międzyrzeczu; badania na powierzchni 35 arów; zarejestrowano grób szkieletowy z przełomu epoki neolitu i wczesnej epoki brązu ludności kultury ceramiki sznurowej, osadę ludności kultury łużyckiej z IV - V okresu epoki brązu do okresu halsztackiego, ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, a także osadnictwo wczesnośredniowieczne, późnośredniowieczne i nowożytne.
Międzyrzecz, stan. 10 (AZP 51-15/36) - badania na powierzchni 30 arów; zarejestrowano osadę ludności kultury łużyckiej z IV - V okresu epoki brązu do okresu halsztackiego, ludności kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, a także osadnictwo wczesnośredniowieczne i nowożytne.
Międzyrzecz, stan. 11 (AZP 51-14/15) - badania wykonane przez POLHAMAR SP. z o.o., ul. Cicha 6, 62-510 Konin;
Międzyrzecz, stan. 12 (AZP 51-14/14) - badania wykonane przez POLHAMAR SP. z o.o., ul. Cicha 6, 62-510 Konin;
Święty Wojciech, stan. 19 (AZP 51-14/45)
Święty Wojciech, stan. 22 (AZP 51-14/48)
Święty Wojciech, stan. 66 (AZP 51-14/3) - badania wykonane przez POLHAMAR SP. z o.o., ul. Cicha 6, 62-510 Konin;
Międzyrzecz, stan. 82 (AZP 51-15/3)
Święty Wojciech, stan. 20 (AZP 51-14/46)
Święty Wojciech, stan. 21 (AZP 51-14/47)

 
corner   corner
 
space space space