logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2002
Obwodnica miasta Żagań w ciągu drogi krajowej nr 12, gm. loco, pow. żagański, woj. lubuskie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Południowo - Zachodni Biuro w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. Prace zakończono w marcu 2003 roku. Wykonano badania archeologiczne na 4 stanowiskach:
Żagań, stan. 36 (AZP 68-12/24) - badania na powierzchni 50 arów; osada z okresu neolitu (KPL?) oraz ludności kultury łużyckiej z epoki brązu (stanowisko połączyło się ze stan. 19).
Żagań, stan. 19 (AZP 68-12/21) - badania na powierzchni 12 arów; zarejestrowano obiekty bez materiału (stanowisko połączyło się ze stan. 36).
Żagań, stan. 39 (AZP 68-12/27) - badania na powierzchni 18 arów; zarejestrowano osadnictwo ludności kultury luboszyckiej (późny okres wpływów rzymskich) oraz relikty kuźni nowożytnej.
Żagań, stan. 51 (AZP 68-12/145) - badania na powierzchni 17,25 ara; zarejestrowano osadnictwo ludności kultury biało wickiej z okresu halsztackiego, kultury luboszyckiej z późnego okresu wpływów rzymskich oraz osadnictwo wczesnośredniowieczne i nowożytne.

Zielona Góra, ul. Fabryczna 3, gm. loco, pow. zielonogórski, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową stacji paliw na działce nr 217/2, na zlecenie P.W. APEXIM AB, ul. Lwowska 25, 65-225 Zielona Góra.

 
corner   corner
 
space space space