logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2001
Obejście drogowe miejscowości Lemierzyce w ciągu drogi krajowej nr 22 Kostrzyn - Gorzów, gm. Słońsk, pow. sulęciński, woj. lubuskie, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Oddział Południowo - Zachodni Biuro w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra. Prace zakończono w marcu 2002 roku. Wykonano badania archeologiczne na 5 stanowiskach:
Lemierzyce, stan. 3 (AZP 48-09/3) - badania na powierzchni 10 arów; osada z 1 połowy I okresu epoki brązu ludności grupy płońskiej wczesnobrązowej kultury Polski północnej (kultury grobskiej II lub grobsko - śmiarowskiej). W wyniku badań okazało się, że stan. 3 i 52 to ta sama osada.
Lemierzyce, stan. 8 (AZP 48-09/10) - badania na powierzchni 5 arów z wynikiem negatywnym.
Lemierzyce, stan. 52 (AZP 48-09/66) - badania na powierzchni 80 arów; osada z 1 połowy I okresu epoki brązu ludności grupy płońskiej wczesnobrązowej kultury Polski północnej (kultury grobskiej II lub grobsko - śmiarowskiej). W wyniku badań okazało się, że stan. 3 i 52 to ta sama osada.
Lemierzyce, stan. 65 (AZP 48-09/149) - badania na powierzchni 26 arów; osada ludności kultury łużyckiej z III - IV okresu epoki brązu; zarejestrowano także 1 grób ludności kultury łużyckiej z III - IV okresu epoki brązu tj. grób jamowy z 2 przystawkami odwróconymi do góry dnem i obsypanymi resztkami stosu oraz obiekt związany z kremacją zmarłych.
Lemierzyce, stan. 66 (AZP 48-09/150) - badania na powierzchni 48 arów; osada ludności kultury łużyckiej z III - IV okresu epoki brązu oraz cmentarzysko ciałopalne (37 grobów jamowych z przystawkami i popielnicowych) ludności kultury łużyckiej z III - IV okresu epoki brązu.

 
corner   corner
 
space space space