logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

2000
Łagów, gm. loco, pow. świebodziński, woj. lubuskie - ratownicze badania archeologiczne i nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z budową kolektora ściekowego, na zlecenie Zarządu Gminy Łagów, ul. 1-go Lutego 7, 66-220 Łagów (badania archeologiczne) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Poprawy Środowiska "HYDROEKO" Spółka z o.o., ul. Moniuszki 1, 67-120 Kożuchów (nadzór archeologiczny). Prace kontynuowane w ciągu roku 2001.
Lubsko, gm. loco, pow. żarski, woj. lubuskie - wyprzedzające badania archeologiczne związane z budową kolektora ściekowego w centrum miasta, prostopadle do ul. Niepodległości, wzdłuż koryta Lubszy, na długości 140 mb, na zlecenie Spółki Wodno - Ściekowej "LUBSKO", ul. XX - Lecia 16, 68-300 Lubsko.
Stara Kopernia, gm. Żgań, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu dla wsi Stara Kopernia, etap III i IV o długości 5 km, na zlecenie Urzędu Gminy w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.
Lubsko, stan. 7 (AZP 65-09/19), gm. loco, pow. żarski, woj. lubuskie - archeologiczne badania ratownicze na stanowisku wielokulturowym; badania poprzedzające budowę oczyszczalni ścieków dla miasta Lubsko; przebadano powierzchnię 50 arów; na zlecenie Nadodrzańskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego EKOMEL Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 15, 66-100 Sulechów.

 
corner   corner
 
space space space