logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

1999
Lubsko, ul. Popławskiego, gm. loco, powiat żarski, woj. lubuskie - ratownicze badania archeologiczne przy pracach kanalizacyjnych w centrum miasta, na długości 400 mb, na zlecenie Spółki Wodno - Ściekowej "LUBSKO", ul. XX - Lecia 16, 68-300 Lubsko.
Żary, ul. Osadników Wojskowych 40, gm. loco, pow. żarski, woj. lubuskie - wyprzedzające badania wykopaliskowe na działce nr 346/2, na zlecenie inwestora prywatnego.
Żagań, ul. Sobieskiego, gm. loco, pow. żagański, woj. lubuskie - wyprzedzające badania wykopaliskowe na działce nr 1148, na zlecenie inwestora prywatnego.
Stara Kopernia, gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu dla wsi Stara Kopernia, etap I i II o długości 5 km, na zlecenie Urzędu Gminy w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

 
corner   corner
 
space space space