top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

1999
Lubsko, ul. Popławskiego, gm. loco, powiat żarski, woj. lubuskie - ratownicze badania archeologiczne przy pracach kanalizacyjnych w centrum miasta, na długości 400 mb, na zlecenie Spółki Wodno - Ściekowej "LUBSKO", ul. XX - Lecia 16, 68-300 Lubsko.
Żary, ul. Osadników Wojskowych 40, gm. loco, pow. żarski, woj. lubuskie - wyprzedzające badania wykopaliskowe na działce nr 346/2, na zlecenie inwestora prywatnego.
Żagań, ul. Sobieskiego, gm. loco, pow. żagański, woj. lubuskie - wyprzedzające badania wykopaliskowe na działce nr 1148, na zlecenie inwestora prywatnego.
Stara Kopernia, gm. Żagań, pow. żagański, woj. lubuskie - nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z budową wodociągu dla wsi Stara Kopernia, etap I i II o długości 5 km, na zlecenie Urzędu Gminy w Żaganiu, ul. Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań.

 
corner   corner
 
space space space