logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
mgr Alina Jaszewska

Jaszewska A., Łaszkiewicz T.
1994   
Wola Piekarska 2 - z badań nad ceramiką siwą w Wielkopolsce (w:) Kultura Przeworska, tom I, Lublin, s. 263-280

Jaszewska A., Kałagate S.
2006   
Wstępne wyniki badań archeologicznych na autostradzie A18 Olszyna - Golnice (nitka północna) (w:), Zeszyty Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, seria B: Materiały Archeologiczne, Raport 2003-2004, t. 2, s. 445-490

Jaszewska A., Wawrzyniak P.
2003   
Magazyny archeologiczne - problem nie do rozwiązania? (w:) Wielkopolski Biuletyn Konserwatorski, Tom II, Poznań, s. 104-110

2007   
Wstępne wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w 2005 r. na obwodnicy Sulechowa, pow. Zielona Góra, woj. lubuskie (w:) Archeologia Środkowego Nadodrza, tom V, Zielona Góra, s. 269-298

Jaszewska A.
2010
Archeologia w systemie prawnym - propozycje zmian (w:) Archeologia wobec wyzwań współczesności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 27 marca 2008 roku w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, red. M. Przybył, M. Winiarska-Kabacińska, Poznań, s. 23-32

2010a
Badania archeologiczne a eksploatacja złóż (w:) Surowce i maszyny budowlane, Nr 5/2010 (470), s. 44-48

2010b
Skarb z Witaszkowa (?) (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, s. 9-12

2010c
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, s. 191-196

2010d
Fundacja Archeologiczna (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, s. 205-210

2010e
Badania archeologiczne na wybranych inwestycjach drogowych w województwie lubuskim (w:) Z otchłani wieków. Archeologia lubuska, Rocznik 65, Nr 1-4/2010, s. 221-232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
space
 
corner   corner
 
space space space