logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
zdjeciemgr Sławomir Mirosław Kałagate vel Kałagow - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, kierunek archeologia (studia w latach 1985-1990). Pracę magisterską pod tytułem: "Stan badań grodziska wczesnośredniowiecznego Góra Zamkowa w Żarnowcu, stan. 1, woj. gdańskie" obronił w 1992 roku. W latach 1992-1999 pracował na stanowisku kustosza w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedziba w Świdnicy. Od lutego 2000 roku zatrudniony w Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej mgr Alina Jaszewska.
Od 1994 roku w Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu. Jeden z założycieli Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (1999). Członek Komisji Rewizyjnej w latach 2000 - 2004. W latach 2004 - 2007 w Zarządzie SNAP Oddział Lubuski.
Uczestnik wielu nadzorów i badań ratowniczych prowadzonych na terenie województwa lubuskiego (Kargowa, Kożuchów, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Sulechów, Szprotawa, Świebodzin, Wschowa, Zielona Góra, Żary, Żagań).
Koordynator ratowniczych badań wykopaliskowych w obrębie dużych inwestycji: autostrada A-18 nitka północna, obwodnica Nowej Soli, droga ekspresowa S-3 na odcinku Szczecin "Klucz" - węzeł "Pyrzyce", obwodnica Stargardu Szczecińskiego, obwodnica Wschowy, Wschodnia Obwodnica miasta Poznania (WOP) odcinek II Czachurki - Poznań, Zachodnia Obwodnica miasta Poznania (ZOP) w ciągu drogi ekspresowej S 11, odcinek IIA.
W 2010 roku odznaczony srebrną odznaką "Za opiekę nad zabytkami".
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
space
 
corner   corner
 
space space space