logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
zdjeciemgr Piotr Wawrzyniak - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, kierunek archeologia (studia w latach 1976-1981). Pracę magisterską pod tytułem: "Gródek stożkowaty w Popowie (stanowisko 1), gmina Pęczniew, województwo sieradzkie" obronił w 1985 roku. Od 1978 r. do 2002 r. zatrudniony w PPKZ w Poznaniu, m.in. jako główny specjalista ds. archeologii i kierownik (od 1998 r.) Pracowni Naukowo - Badawczej. W latach 2003-2004 pracownik firmy POLHAMAR Sp. z o.o. w charakterze kierownika Pracowni Konserwatorsko - Archeologicznej. Od lutego 2005 roku w Pracowni Archeologiczno - Konserwatorskiej mgr Alina Jaszewska.
Specjalizacja zawodowa - archeologia historyczna, a w szczególności dotycząca zabudowy historycznej miasta Poznania i małych miast Ziemi Lubuskiej. Organizowanie i prowadzenie ratowniczych - wyprzedzających przedsięwzięć badawczych w obrębie wielkich inwestycji budowlanych realizowanych na obszarach zurbanizowanych.

Prowadzący bądź uczestniczący w badaniach i nadzorach archeologicznych oraz archeologiczno - architektonicznych (konserwatorskich) wielu stanowisk pradziejowych, średniowiecznych i nowożytnych, w tym:
strzalka zespołów staromiejskich Poznania, Rygi (Łotwa), Sławna, woj. zachodniopomorskie, Czempinia, Środy Wlkp., Buku, Pniew, woj. wielkopolskie, Kożuchowa, Sulechowa, Świebodzina, Żar, woj. lubuskie;
strzalka poznańskiego kompleksu grodowego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu;
strzalka zamków, siedzib pańskich i dworów w Dobrzycy, Chalinie, woj. wielkopolskie, Dzietrzychowicach, Krośnie Odrzańskim i Żarach, woj. lubuskie;
strzalka pocysterskiego zespołu klasztornego w Gościkowie - Paradyżu, woj. lubuskie;
strzalka szeregu "otwartych" stanowisk archeologicznych na terenie województw wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego.

Autor blisko stu artykułów i innych publikacji o charakterze naukowym bądź naukowo - popularyzatorskim (wybór w Publikacjach) oraz kilkuset opracowań i sprawozdań, głównie z zakresu archeologii średniowiecznej i nowożytnej.

Członek Komisji Archeologicznej przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk i Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział Lubuski.

W 1990 roku odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za działalność w ochronie zabytków. Odznaczony Srebrną Odznaką PPKZ (Pracownie Konserwacji Zabytków).

W 2010 roku odznaczony srebrną odznaką "Za opiekę nad zabytkami".
 
corner   corner
 
space space space