logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 
alina jaszewskamgr Alina Jaszewska - absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, kierunek archeologia (studia w latach 1982-1987). Pracę magisterską pod tytułem: "Ceramika z osady ludności kultury przeworskiej w Woli Piekarskiej, stan. 2, gm. Dobra, woj. konińskie" obroniła w 1993 roku. Absolwentka studiów podyplomowych (2000) na Wydziale Architektury, w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej w zakresie Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki. Zawodowo związana z PPKZ w Poznaniu (w latach 1983-1994). Od stycznia 1999 roku właścicielka Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Żarach, od 2005 roku w Zielonej Górze.
Od 1994 roku w Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu. Jedna z założycielek Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich (1999). Od 2000 roku do chwili obecnej jest Prezesem Oddziału Lubuskiego SNAP. Od 2001 roku w Zarządzie Głównym SNAP. W latach 2007-2010 oraz od 2013 roku Wiceprezes Zarządu Głównego SNAP.
Fundatorka i Prezes Zarządu Fundacji Archeologicznej w Zielonej Górze założonej w 2006 roku.
Jedna z założycielek i Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Prywatnych Firm Archeologicznych w latach 2008-2010. Od 2010 roku Wiceprezes OSPFA.
W 2010 roku odznaczona złotą odznaką "Za opiekę nad zabytkami".
W 2013 roku odznaczona Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.
 
corner   corner
 
space space space