logo top
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
menu
corner   corner
 

space
Pracownia Archeologiczno - Konserwatorska
mgr Alina Jaszewska

ul. Ceramiczna 2
65-954 Zielona Góra
tel./faks: 068-323-12-83
tel. kom. 604933447
e-mail: archekon@interia.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Woźna 12
61-777 Poznań
tel. kom. 604990487

NIP 928-100-06-33 Regon 970777878
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta Zielona Góra pod numerem 38340W sprawie nowelizacji Rozporządzenia z 27 lipca 2011roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
space

 
corner   corner
 
space space space